Gwirfoddoli ydy rhoi eich amser i wneud rhywbeth defnyddiol o fudd y gymuned, yr amgylchedd, neu unigolyn - heb gael eich talu. Dewis personol ydy gwirfoddoli, heb ystyried gwneud elw ariannol personol.

Be mae gwirfoddoli yn gallu ei gynnig i chi?

 • Rhoi strwythur i’ch diwrnod
 • Profiad gwaith
 • Dangos fod gennych chi rywbeth gwahanol i’w gynnig, a fod gan bawb rywbeth i’w gynnig
 • Cyfle i ddysgu sgiliau newydd
 • Cyfle i newid o’r un sy’n derbyn help i’r un sy’n rhoi help
 • Creu ymwybyddiaeth o broblemau sy’n wynebu eraill
 • Cyfle i ymrwymo i rywbeth a magu hyder
 • Cyfle i ddatblygu’n bersonol
 • Geirda
 • Cyfleoedd hyfforddiant
 • Llenwi bwlch rhwng newid gyrfa
 • Torri’n rhydd o’r gorffennol
 • Helpu’ch hun trwy helpu eraill
 • Cysylltiad cymdeithasol – cyfarfod pobl newydd
 • Ymwneud â’r gymuned
 • Her a boddhad o gyflawni rhywbeth

Nid ydy gwirfoddoli'n gallu cynnig:

 • Swydd gyflogedigledig na’r addewid o hynny
 • Sicrwydd
 • Ateb i’ch problemau