Cyfle i Ddiolch i Yrwyr Gwirfoddol Car Linc Môn

                         

Mae ‘Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli’ yn gyfle da bob blwyddyn i ddiolch i wirfoddolwyr am eu cyfraniad gwerthfawr, ac i annog mwy o bobl i wneud gwaith gwirfoddol. Er mwyn dathlu ‘Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli’ eleni (Mehefin 1-7), fe drefnodd Medrwn Môn drip i Tacla Taid - Amgueddfa Cludiant Môn ger Niwbwrch – i ddiolch i yrwyr gwirfoddol ‘Car Linc Môn’ am eu cyfraniad. 

Gwasanaeth cludiant cymundeol ydy ‘Car Linc Môn’ sydd ar gael i bobl dros 50 oed, neu sydd ag anbledd, sydd heb unryw ffordd arall i wneud teithiau hanfodol.  Mae gyrwyr ‘Car Linc Môn’ yn mynd a phobl i apwyntiadau ysbyty, at y meddyg, y deintydd, i siopa, neu i ymweld â pherthnasau neu ffrindiau sy’n sâl.

Yn ystod y daith i Tacla Taid cafodd pawb gyfle i fynd o gwmpas i weld yr amgueddfa – sy’n cynnwys dros 100 o geir clasurol yn dyddio o 1920 – yn ogystal â cherbydau amaethyddol, milwrol, beiciau modur, tractors, awyrennau a llawer mwy!  Ar ddiwedd yr ymweliad cafwyd te pnawn blasus yng Nghaffi Nain