Cafwyd diwrnod hwyliog yng Nghanolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi ar Hydref 1af i nodi

 ‘Diwrnod Rhyngwladol Dathlu Pobl Hŷn’. Mae hwn yn ddiwrnod sy’n cael ei nodi yn flynyddol 

 er mwyn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr mae pobl hŷn yn ei wneud i’w cymuned.  Daeth

 dros 50 o bobl i gymdeithasu dros baned a chinio. Diolch i Rich o Menter Iaith Môn am ei  

 weithdy ukeulele, i Elwyn am ganu a diddanu’r gynulleidfa mor hwyliog, ac i’r Cynghorydd

 Robert Llewelyn Jones, Pencampwr Pobl Hŷn Ynys Môn, am dywys pawb i ddawnsio! Diolch yn

 arbennig i Gyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Tref Caergybi a Maer Caergybi am y cyfraniadau hael    

 tuag at y digwyddiad. Pawb wedi mwynhau yn fawr!