Swyddog Ymgysylltu Cymunedau – Rhaglen Cynllunio Lle (2 Swydd)

Lleoliad: Swyddfeydd Medrwn Môn, Neuadd Y Dref, Llangefni

Oriau: 22.5 oriau'r wythnos

Cyflog: SCP 19 - £24799 (pro rata)

Ariennir y swydd hon gan RCDF 01/01/2020 tan 31/12/2020

DYDDIAD CAU: 07/11/19

Pwrpas y Swydd:
Mae Cynllunio Lle yn rhaglen bartneriaethol a ddarperir rhwng Medrwn Môn a Chyngor Sir Ynys Môn.

Fel Swyddog Ymgysylltu Cymunedau byddwch yn gyfrifol am annog a hwyluso cyfranogiad lleol gyda'r Rhaglen Llunio Lle. Gwneir y gwaith ymgysylltu yn ofodol ac nid yn thematig. Bydd ffocws arbennig yn cael ei roi ar y grwpiau sy’n anodd ymgysylltu â nhw neu rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.  Am fwy o wybodaeth cliciwch yma ...................