Mae Medrwn Môn yn rhan o sawl partneriaeth strategol.

Gellir diffinio partneriaeth strategol fel math ffurfiol o bartneriaeth sy’n dod â phobl o wahanol sectorau, arbenigedd, proffesiynau neu feysydd arbenigol at ei gilydd er mwyn datblygu ffrydiau gwaith a chyd-weithio.

Ar Ynys Môn mae’r sectorau gwirfoddol a statudol yn cydnabod gwerth gweithio’n bartneriaethol ac rydym yn ymrwymedig i weithio gyda’n gilydd i wrando, ymgysylltu a chefnogi cymunedau, a darparu ystod eang o wasanaethau i bobl Ynys Môn.

 Drwy weithio’n effeithiol mewn partneriaeth gallwn:

  • ystyried anghenion a diddordebau’r holl grwpiau a rhanddeiliaid perthnasol;
  • gwneud defnydd gwell o adnoddau;
  • Mynd i’r afael â materion sy’n torri ar draws asiantaethau a sectorau unigol er mwyn darparu gwasanaethau mwy cydgysylltiedig sy’n cyfarch anghenion pobl yn well;
  • Datblygu neu ddarparu gwasanaethau mewn ffordd na fyddai’n bosibl gweithio ar wahân.

Mae gweithio mewn partneriaeth yn ymwneud â gwella ffyrdd newydd a phresennol o weithio, gyda’r potensial o ddarparu atebion arloesol i broblemau sy'n cael eu rhannu.