Mae Linc Cymunedol Môn yn rhedeg gwasanaeth Prescreibio Cymdeithasol ar gyfer pobl dros 18 oed sy’n byw ar Ynys Môn.  Gall y gwasanaeth eich helpu chi os ydych:

  • Yn teimlo’n ynysig yn gymdeithasol
  • Eisiau gwella eich iechyd corfforol
  • Yn dioddef o ddiffyg hyder
  • Angen dod o hyd i rhywfaint o gefnogaeth ymarferol a gwybodaeth er mwyn gwella eich sefyllfa.

Bydd ein tîm o Gydlynwyr Asedau Lleol yn:

  • Cydweithio hefo chi i adnabod gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol yn eich ardal sy’n addas ar gyfer eich diddordebau.
  • Cynnig cefnogaeth i chi fynychu’r gweithgareddau a’r gwasanaethau yma.
  • Eich helpu i wella eich lles, hyder ac annibyniaeth.

 

Sut ydw i’n cael fy nghyfeirio?

Fe all eich Meddyg Teulu awgrymu eich bod yn cael eich cyfeirio ar ôl adnabod y byddai cael rhywfaint o gymorth ychwanegol yn gallu gwella eich iechyd a’ch lles.  Fe allwch CHI hefyd gysylltu â Linc Cymunedol Môn eich hun, neu ofyn i aelod o’r teulu neu ffrind i gysylltu â ni:-

01248: 725745    [email protected]

      

I ddarllen 'Hysbysiad Preifatrwydd' Linc Cymunedol Môn cliciwch YMA