Cliciwch ar y ddogfen isod i ddarllen y canllawiau ar gyfer ailagor canolfannau cymunedol yng Nghymru.

Bydd yn rhoi trosolwg byr i chi o sut i baratoi ar gyfer ailgychwyn eich gwasanaethau pan gaiff hynny ei ganiatáu.

https://en.medrwnmon.org/guidance-for-reopening-community-centres