Medrwn Môn oedd enillydd ‘Gwobr Ymyrraeth Gynnar - Creu Gwytnwch’ yn noson Gwobrau Cymunedol Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn ddiweddar.  Cafodd Medrwn Môn eu henwebu am y wobr gan y Ditectif Brif Arolygydd Helen Douglas o Heddlu Gogledd Cymru, a chafodd staff eu cyflwyno hefo’r wobr mewn noson dan ofal Mr Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn yr Wyddgrug ar nos Iau 3ydd Hydref 2019.

Derbyniodd Medrwn Môn y wobr am eu gwaith ym maes prescreibio cymdeithasol drwy brosiect ‘Linc Cymunedol Môn’. Mae’r prosiect arloesol hwn wedi sicrhau fod pobl yn cael y cymorth iawn ar yr amser iawn ac yn y lle iawn, ac wedi arwain at ostyngiad mewn galwadau i Heddlu  Gogledd Cymru ac i bartneriaid eraill.

Cafodd Lyndsey Campbell-Williams, arweinydd y prosiect, dipyn o sioc pan glywodd eu bod wedi ennill y wobr: "Doedd gennon ni ddim syniad ein bod wedi cael ein henwebu. Ond rydym ni’n falch iawn ein bod yn cael cydnabyddiaeth am ein prosiect cymunedol. Ymdrech tîm sydd wedi ennill y wobr yma inni i raddau helaeth.  Mae’n braf bod y Comisiynydd yn gweld gwerth yn ein gwaith, yn enwedig yn y dull o gyd-weithio, sy’n allwedol o ran datrys problemau. Rydym eisoes yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl, ond ni fyddem wedi gallu gwneud hyn heb gefnogaeth ein partneriaid. Mae’r gefnogaeth ry’n ni wedi’i chael gan yr heddlu wedi bod yn help mawr.”